Festdefinitioner

[Avsnitt ur min kommande bok Festens Anatomi.]

JOBB Ett fult ord i min festfilosofi. Jobbet lämnar vi hemma eller hänger i tamburen. Och på en fest ska man, särskilt gästen, inte jobba utan just festa.

HEDONISM Att följa lustprincipen och se njutning och glädje som gott.

HEDONISTISK Ett av väderstrecken på min festkarta. Att dras mot (mer eller mindre sinnlig) njutning.

ASKETISK Ett av väderstrecken på min festkarta. Att avsäga sig (mer eller mindre) sinnlig njutning. Att späka sig, banta, vara avhållsam. Se också SMAL, BRED, FORMELL, INFORMELL.

NÅGONTING Program i vid betydelse. Mat, dryck, uppträdande, musik, lekar, etc.

INGENTING En viktig faktor på fester. Utan ingenting blir festen som ett belamrat rum eller ett överfullt bord. Ibland måste det få hända ”ingenting”. Inte sällan är detta de festligaste ögonblicken, när gäster får rå sig själva och inget program kastar skugga över umgänget. (På informella fester finns ingen anledning att tala om ingenting, för det finns inget NÅGONTING (program) heller.)

SKUGGA Varje fest har olika beståndsdelar, dessa kan arrangeras mer eller mindre konstfärdigt. Att inget kastar skugga över – dvs förminskar, tar udden av – något annat är idealet. I telekombranschen talar man om radioskugga som gör mottagning svår. På fester kan det uppstå matskugga, musikskugga och barnskugga. Statusskugga handlar om att förminska andra och förstora sig själv. Statusfester är ett slags skuggspel som handlar om hur man ställer andra i skuggan.

PLATT FEST En fest som bara vänder sig till en del av människan. (Oftast magen och strupen.)

FLERVÅNINGSFEST En holistisk fest som vänder sig till och tillfredsställer flera delar av människan: magen och strupen, hjärtat, intellektet, och, som överkurs, också underlivet.

PIRR En slags elektricitet som uppstår på bra fester, speciellt av det hedonistiska slaget.

PIRRIG En högelektrisk fest.

PIFF En känsla för de små detaljernas stora betydelse. se också RAFF

PIFFIG En fest(kompositör) med hög piff-faktor. se också RAFFIG

RAFF En känsla av (nästan erotisk) elektricitet som förmärks på goda fester, särskilt av det hedonistiska slaget. Släkt med PIRR.

RAFFIG  Sägs om en fest(kompositör) med hög RAFF-halt.

HEDONERA Det man gör på en bra hedonistisk fest.

HIPP-HAPP Aleatorik, slumpmässighet. Fester med hög hh-faktor ”blir som de blir”, för ingen har siktat på ett visst resultat. Ingen vet riktigt varför de blev bra eller dåliga, man har ingen koll. (Moderna informella fester är oftast hipp-happ.)

ÖVERKOKT Om en fest där planering kör över spontanitet. Allt ska koreograferas i minsta detalj, varje person är en bricka i ett spel som syftar till kontroll mer än glädje. Programinslag följer på programinslag och marginalen för gästens rörelsefrihet är minimal.

ICKEFEST  En riktigt ofestlig fest.

MINUSFEST En fest så dålig att man tvingas använda negativa värden om den.

VARUHUSFEST En fest med speciell relation mellan JAG/OSS och de ANDRA. Man tittar på de Andra men pratar bara med Varandra (som man gör på stora varuhus). Man vet vad man har men inget om vad man missar. Vanlig festform i Sverige.

SOFFGRUPP Försoffad och ofestlig formation. En grupp människor som placerar sig kring en soffa, ett bord och några stolar, därmed skapande en litet minifängelse. Någon pratar, de andra lyssnar, alla har tråkigt.

KLIMP Ett mindre sällskap, 2-5 personer, som bildar en utbrytargrupp, en fest i festen. Består ibland av

DISSIDENTER, folk som inte är intresserade av den EGENTLIGA FESTEN

KLIMPIG Om en fest med många klimpar och kotterier.

SUPERKLIMP En klimp så stor att den inte bara bryter sig ut ur den egentliga festen utan också konkurrerar med den. Kan vara en slags KAPNING.

DEN EGENTLIGA FESTEN Den fest som värden har tänkt sig och försöker skapa. Ofta existerar den inte. Många fester har så hög HIPP-HAPP-faktor att man inte kan tala om någon egentlig fest.

UPPSTÅNDEN FEST Fest som bara uppstår, som inte särskilt planeras, som improviseras mer än komponeras. (Se HIPP-HAPP)

KOMPONERAD FEST Fest som planeras med (mer eller mindre) omdöme och eftertanke. Kan lätt bli ÖVERKOKT.

KLIMP Ett mindre sällskap, 2-5 personer, som bildar en utbrytargrupp, en fest i festen. Består ibland av

DISSIDENTER Gäster som inte är intresserade av den EGENTLIGA FESTEN

SUPERKLIMP En klimp så stor att den inte bara bryter sig ut från den egentliga festen utan också konkurrerar med den. Kan vara en slags KAPNING.

DEN EGENTLIGA FESTEN Den fest som värden har tänkt sig och försöker skapa. Ofta existerar den inte. Många fester har så hög HIPP-HAPP-faktor att man inte kan tala om någon egentlig fest.

STENGÄSTEN Den osynliga (NB) gäst som står i ett hörn av festen och som hemskt gärna breder ut sig om man inte ser upp. Stengästen sprider ensamhet och ödslighet omkring sig. En av värdens viktigaste uppgifter (särskilt i länder som Sverige) är att oskadliggöra Stengästen eller åtminstone minimera hans inflytande.

ELDGÄSTEN Stengästens motsats. Också en osynlig gäst som vill breda ut sig, men här handlar det snarare om att sprida aggression, råhet och våldsamhet omkring sig. Vanligare i latinska länder. Åkallas och frammanas lätt med alkohol.

LIVBOJ Ett föremål men oftare människa (se Medhavd klimp) med vilken man försöker rädda sig själv från att a) drunkna i festens anonymitet b) falla i Stengästens, dvs. ensamhetens och ödslighetens klor.

MEDHAVD LIVBOJ eller KLIMP En person man har med sig på fest för att 1) slippa känna sig ensam och övergiven 2) slippa träffa nya människor 3) för att gå emot logiken ”ensam är svag” och verka starkare. Se också ENTOURAGE

ENTOURAGE Det följe som särskilt ”kändisar” envisas med att släpa med sig på fester. Kan uppgå till trettio eller ännu fler personer. Skapar ofta subfester och superklimpar, är ibland en indirekt kritik av den egentliga festen. När den inte är hedonistiskt betingad handlar den om försvar och rädsla och fungerar som en sköld eller livvakt som hindrar Homo novus från att närma sig.

[Och så problematiserar vi festen och tittar på hindren för dessa lyckliga utveckling.]

DISSIDENT Person som inte deltar i den EGENTLIGA FESTEN utan kör ett slags solo-race, antingen helt ensam (ovanligt) eller tillsammans med andra (som kan vara DISSIDENTER eller ej). En läcka i festens båt, särskilt på små fester. Släkt med KAPAREN, TERRORISTEN och VAMPYREN. Förväxla inte med BORTKOMLINGEN som gärna deltoge i festen bara hon blev bättre omhändertagen och välkomnad. Se också FESTOLÖSLIG.

VAMPYR En person som suger energi ur festen och de andra gästerna. Alla tycker Vampyren är jobbig men av missriktad artighet är det ingen som gör något åt honom. Logiken tycks vara att den som en gång blev bjuden måste vara utan tadel; stör inte störaren. En god värd är inte så undfallen. Man kan ha sjösatt skeppet med en viss passagerarlista, men inget säger att alla måste stanna kvar på hela resan. Upptäcker man att någon bär sig illa åt, sänker stämningen och punkterar festen bör man åtgärda problemet. Nej, inte med påle i hjärtat, såvida det inte handlar om en tvättäkta bokstavlig vampyr. (En äkta vampyr är en strålande conversation piece med hög R-faktor.)

KAPARE En person som omdirigerar festens energi och riktar om spotlighten, som regel mot sin egen person. Kaparen känns igen på den effekt han har på en god värd, alltså en som bryr sig om sina gäster. Värden blir plötsligt ansatt av yrsel och en vilsen känsla: ”Öh, vad hände med min fest…?”

Kapningen behöver inte göras med onda avsikter; personen tror kanske att allt kommer att bli så mycket trevligare och festligare om bara hans stjärna får lysa klarare. Kanske har han omotiverat höga tankar om sig själv som underhållare. Dessa är ofta dominanta, men på en teater vet man att publiken kommit för att lyssna på just honom. Så är inte nödvändigtvis fallet på en fest.

BORTKOMLING Person som känner sig bortkommen på en fest eller generellt på fester. Ofta är han det också, borttappad i hanteringen av en slapp värd (ofta själv bortkommen i sin värdroll). Detta hanterar ”bortkomlingen” på olika sätt. Vissa (de passiva bortkomlingarna) bara försvinner och blir osynliga, andra långtidsparkerar vid baren eller bordet med plockmat. Den aktiva bortkomlingen går åt andra hållet och blir dominant. För att inte helt osynliggöras börjar han berätta långa, tråkiga historier, dra menlösa vitsar och på andra sätt försöka neutralisera sin desperation och ledsnad över att vara bortglömd. Vi förstår honom. Vi är ofta själva bortkomna.

VITSARE Person som har mani på att dra roliga historier på fester och som inte betänkt följande sentens av Runer Jonsson: ”En stor humorist är rolig när det passar honom. En halvstor humorist är rolig när det passar publiken. En liten humorist är rolig när det inte passar sig.”

KANSKAR (rimmar på ”danskar”) Pluralis av KANSKE (rimmar på ”handske”). Gäster som kanske kommer på din fest, kanske inte. Man vet aldrig med en KANSKE.

OSA-DROP OUT Person som inte svarar på inbjudan, eller svarar en halvtimme före festen. Ger värden huvudvärk eftersom han naturligtvis behöver veta hur mycket mat, dryck och extrastolar han behöver införskaffa. Blir ofta inte bjuden igen.

WILD CARD På mina fester en person jag knappt känner eller nyss träffat, bjuden för att tillföra ett element av äventyr. Det är en konst att krydda mat, och även på fester behövs det kryddor. Oförutsedda element kan göra festen busig och RAFFIG – eller helt torpedera den. (Jag talar nu inte om hipp-happ-fester, där nästan allt är oförutsett – fast på ett förutsägbart sätt.)

FESTLÖSLIG En person som relativt lätt smälter in i en fest, som gärna beblandar sig och kommunicera med andra gäster.

FESTOLÖSLIG En person som inte smälter in på fester, som gärna står utanför eller vid sidan om, föga intresserad av att träffa och kommunicera med andra, nya människor. Kan vara en TRÅKMÅNS.

TRÅKMÅNS En gäst utan sociala gracer, en död punkt på festen. Kan vara hur intressant och trevlig som helst i andra sammanhang, men på en fest aktiverar hon den förödande gäspimpulsen. Man ska dock påminna sig att ”It takes two to tango”. Tråkigheten kommer ofta utifrån, från en frånvarande värd, tanklös gästlista och allmän slapphet i festplaneringen. Jag tar mig numera rätten att vara en skamlös tråkmåns på trista fester.

FESTFRIGID Sagt om någon som inte kan njuta av fester. Mycket sällsynt åkomma. Som tur går den att bota. Feldiagnosen är vanlig; frigiditeten släpper när man får uppleva några riktigt bra fester, men man måste först få personen att släppa sin motvilja mot allt vad fest heter.

FESTLIG Sagt om något som skapar munterhet, glädje och upprymdhet. En lätt, ickevardaglig känsla i Kairos domän.

KAIROS De ögonblick som bryter sig ur rutinen.

KRONOS Tid som bara går och går och går.

KOLLEKTION Ett festsurrogat som, i kvantitetstänkandets namn, ofta förväxlas med en riktig fest. Man har vissa ingredienser (mat, dryck, gäster, musik, m.m.) och tror att dessa i sig kan skapa en fest. Kanske har man lagt ut massor av pengar men stämningen vägrar ändå att infinna sig. Då talar vi inte så mycket om en fest som om en KOLLEKTION.

Published in: on maj 19, 2010 at 10:34 f m  Kommentera  

The URI to TrackBack this entry is: https://aracoeli.wordpress.com/2010/05/19/festdefinitioner/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: